restituire taxa auto 2018

Potrivit OUG nr. 57/2017 publicat 7 august 2017, statul va achita toate taxele auto indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, cererile se pot depune pana la data de 31 august 2018.

Pe scurt toti romanii care au achitat taxa auto pentru autoturisme si autovehicule cuprinsa intre ianuarie 2007 si 30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule cuprinsa intre 1 iulie 2008 si 12 ianuarie 2012, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cuprinsa intre 13 ianuarie 2012 si 14 martie 2013, timbrul de mediu pentru autovehicule cuprins intre 15 martie 2013 si 31 ianuarie 2017, trebuie sa depuna cererea la administratiile financiare ANAF pana la data de 31 august 2018.

Statul va achita o dobanda de 0,02% pe zi pentru perioada cuprinsa intre data platii taxei si data restituirii.

Documente necesare restituirii taxei auto in 2018

– Cerere conform modelului din Anexa la Ordinul Nr. 1144/1672/2017 din 17 august 2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule;

– Hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva, in copie legalizata, daca exista;

– Act identitate pentru persoana fizica/certificatul de inregistrare pentru persoane juridice, in copie;

– Document de plata cu care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule / timbrul de mediu pentru autovehicule, in copie;

– Carte de identitate a autovehiculului, in copie;

– Extras de cont din care sa reiasa contul IBAN in care se vor vira sumele de restituit, in copie (la persoanele fizice, in cazul in care contul nu apartine titularului hotararii judecatoresti, atunci va trebui sa depuneti si actul de identitate al persoanei care detine contul IBAN inscris in cerere, in copie).

– Telefon de contact, de preferat mobil.

Este obligatorie sa completati toate rubricile din cererea de restituire taxa auto.